Podsumowanie naszej debaty

Debata „Zdanie młodych jest ważne!” odbyła się 22 marca 2016 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i trwało ok. 2 godzin.

Celem debaty było umożliwienie dialogu pomiędzy młodymi ludźmi
a decydentami na temat sposobów zapobiegania zjawisku korupcji.

W debacie wzięła udział młodzież z:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej w Łodzi,
 • XXIX LO im.hm.Janka Bytnara ” Rudego „
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 • ZSP 10 w Łodzi
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi

a także osoby reprezentujące m.in. instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Naszymi gośćmi byli:

 • Prokurator Regionalny w Łodzi – Jarosław Szubert
 • Prokurator b. Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi  – Daniel Lerman
 • Dyrektor Wydziału Prawnego w Departamencie Obsługi
  i Administracji Urzędu Miasta Łodzi- dr Marcin Górski

W debacie wzięły udział 102 osoby.