Archiwa kategorii: Info o projekcie

Korupcja – Wszyscy Tracimy! – opis projektu

Korupcja – Wszyscy Tracimy!

Projekt o numerze 2015-2-PL01-KA347-017325 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+.

Trwa od 01-09-2015 do 01-05-2017 roku.

Projekt dotyczący problemu korupcji z udziałem młodych osób, które chętnie uczestniczyć będą w organizowanych spotkaniach, na których będą mogli dowiedzieć się jak trzeba się zachować przy zetknięciu ze zjawiskiem korupcji, jak przeciwdziałać korupcji, gdzie zgłaszać takie zdarzenia, jak zachować się asertywnie.

Ma również za zadanie wypracowanie zasad współpracy młodzieży z decydentami, pokazania potencjału młodzieży, ich możliwości oraz wypracowania użytecznych rozwiązań w tej kwestii.

Kogo zapraszamy do udziału?

Uczestnikami projektu będą młodzi ludzie w wieku 15-30 lat, uczący się lub pracujący.

Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane w oparciu o konsultacje i burzę mózgów młodych uczestników projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Badania internetowe on- line skierowane do młodzieży w wieku 15-30 dotyczące  korupcji, jej postrzegania i sposobów wyeliminowania tego zjawiska z życia.
  1. Trzy debaty tematyczne z decydentami i ekspertami z 6 dziedzin, gdzie ciągle istnieje korupcja – służba zdrowia, policja, sport, edukacja (uczelnie), straż miejska, MPK (kontrolerzy).
  1. Debata medialna z udziałem polityków, decydentów, ekspertów ds. młodzieży,
    o sposobach zapobiegania korupcji i regulacjach prawnych optymalnych dla wyeliminowania tego problemu.
  1. Trzy happeningi z udziałem młodzieży i przedstawicieli różnych środowisk, władz – to bardzo efektywna metoda dotarcia do młodzieży , pokazania problemu.
  1. Dwa flash moby w formie i miejscach wypracowanych w trakcie projektu – te wydarzenia będą stworzone przez młodych internautów, „skrzyknięte” w Internecie. W trakcie wydarzenia będzie promowany projekt, hasło Korupcja-Wszyscy Tracimy!
  1. Konkurs na hasło i plakat nt. przeciwdziałania korupcji zostanie ogłoszony przez internet i na portalach społecznościowych